O inkubatorju

Inkubator nudi podporo tako inovativnim potencialnim podjetnikom (inovativni posamezniki, dijaki, študenti, pedagoški delavci, raziskovalci, ipd.) kot tudi novim in obstoječim podjetjem.

Podjetniški inkubator Bela krajina predstavlja podporno okolje za razvoj in promocijo podjetništva v Beli krajini. S svojim delovanjem vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, povečanje stopnje preživetja ter rasti mladih podjetij (start-up podjetja s potencialom hitre rasti) in na splošno prispeva k privlačnosti območja za kreativne posameznike s podjetniškimi idejami ter nudi podporo pri prepoznavanju inovativnih tržno zanimivih zamisli in pomoč pri njihovi realizaciji.

Storitve

Coworking članstvo

Najem poslovnih prostorov

Svetovalci in mentorji

Izposoja opreme

Predavanja in delavnice

Enote in prostori

Enota Stratus

Enota stara Lekarna

Enota TRIS Kanižarica

Dogodki in Novice

Coworking

V okviru Podjetniškega inkubatorja Bela krajina deluje tudi ''coworking'' oz. sodelo, način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo ''coworking prostor'' z drugimi kreativnimi posamezniki iz svoje ali sorodnih panog. V coworking skupnosti tako prihaja do mreženja in razvijanja novih podjetniških idej. Posameznik ima v prostoru za sodelo na razpolago vso potrebno pisarniško infrastrukturo.  Strošek mesečnega članstva znaša 25€ + DDV, včlanijo pa se lahko tako posamezniki kot podjetja.

Kontaktni obrazec

EU Skladi