V ponedeljek, 11. 4. 2022 smo se predstavnice RIC-a in podjetniškega inkubatorja udeležile rednega letnega srečanja gospodarstvenikov občine Metlika, ki je potekalo v prostorih Gostišča Kapušin v Krasincu. Uvodoma smo prisluhnili zanimivemu pogovoru z domačima podjetnikoma Julijem Brincem in Sando Goleš ter z Nino Dremelj, predsednico poslovnih angelov Slovenije. Govorili so o izzivih zadnjih dveh let in priložnostih, ki jih ponuja prihodnost.  V nadaljevanju srečanja smo se vsi udeleženci aktivno vključili v pogovore o izzivih in priložnostih, ki jih zaznavamo pri sebi in svojem delu, ter o podpori, ki nas lahko okrepi in opolnomoči. Po formalnem delu smo svoje poglede izmenjali še na neformalnem druženju.

Srečanje je potekalo po metodi Svetovna kavarna, ki vsem udeležencem omogoča na eni strani aktivno udeležbo pri podajanju mnenj in svojih pogledov ter na drugi strani razpravo v manjših skupinah. Za prisotne, ki nismo bili iz gospodarstva, so taka srečanja zelo koristna, saj lahko iz prve roke dobimo informacije o potrebah okolja, v katerem delujemo, kar nam omogoča kar se da dobro in konkretno odzivanje na aktualno dogajanje in potrebe. Ob koncu druženja so udeleženci predlagali, da bi se tovrstna srečanja odvijala tudi na nivoju vseh treh belokranjskih občin, saj večino pestijo podobni izzivi in problemi.