Podjetniški inkubator Bela Krajina s svojim delovanjem ne pomaga le posameznikom in podjetjem, temveč tudi spodbuja razvoj in rast podjetniškega okolja. Vpliva na povečanje števila novoustanovljenih podjetij, omogoča rast mladim podjetjem in vzbuja zanimanje za to območje Slovenije. Kot je poudarila direktorica RIC Bela Krajina Barbara Papež Lavrič, ga odlikuje prodornost, inovativnost, kreativnost, ambicioznost, predvsem pa belokranjska srčnost in vztrajnost ljudi, ki v njem delujejo oziroma z njim sodelujejo.

Naš inkubator letos praznuje sedmo obletnico obstoja in delovanja in kot vemo, od nedavnega deluje v novih prostorih na Belokranjski cesti 36 v Črnomlju. V torek, 30. 5. 2023 smo prostore še slovesno predali svojemu namenu. Ob tem smo pripravili zanimivo okroglo mizo s strokovnjaki z različnih področij, s katerimi smo spregovorili o pomenu delovanja belokranjskega inkubatorja in o izzivih, s katerimi se soočamo.

Podjetniški inkubator Bela Krajina se nahaja v poslovni stavbi trgovsko-poslovnega območja na Belokranjski cesti v Črnomlju. Prostori obsegajo 12 pisarn oz. za nekaj več kot 850 kvadratnih metrov skupne površine s skupnimi prostori. Pri opremi novih prostorov je šlo predvsem za selitev opreme iz prejšnjih pretesnih pisarn. Naložba sicer ni terjala večjega zneska, poleg lastnih sredstev pa so si pomagali še z donatorskimi prispevki belokranjskih podjetij. 

Direktorica RIC-a je na otvoritvi dejala, da ne želimo ostati zgolj podporno okolje za vzpodbujanje start-up podjetništva v ozkem in primarnem pomenu besede. V prihodnje bomo utrjevali prisotnost Podjetniškega inkubatorja Bela krajina v naši regiji in širše. Dodatno se bomo osredotočali na enega najbolj perečih izzivov naše regije, beg možganov. Na eni strani bomo z intenzivnim sodelovanjem in povezovanjem z belokranjskimi osnovnimi šolami in srednjo šolo Črnomelj gradili in vzpodbujali inovativnost in podjetniški duh pri naših mladih, na drugi strani pa bomo postali ključni povezovalni člen med belokranjskimi uveljavljenimi podjetji in inkubiranimi podjetji. Postali bomo osrednje stičišče podjetništva v Beli krajini.

Ideja o ustanovitvi Podjetniškega inkubatorja Bela Krajina je pred dobrim desetletjem zrasla iz lokalnega okolja, na srečo je delovanje inkubatorjev podprla tudi država.  Še danes sta obe podpori, tako državna kot lokalna, nadvse pomembni. Spodbudne besede in podporo belokranjskih občin k delovanju Podjetniškega inkubatorja Bela krajina je zbranim na slovesnosti ob odprtju namenil tudi župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek.

V sklopu odprtja novih prostorov smo pripravili tudi okroglo mizo, na kateri so sodelovali znani obrazi s področja gospodarstva, podjetništva in šolstva:

  • direktor gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš,
  • ravnateljica Srednje šole Črnomelj Darja Bremec,
  • direktor področja mehanske obdelave v podjetju Livar in član programskega sveta Podjetniškega inkubatorja Sašo Malerič,
  • soustanoviteljica in vodja projektov v podjetju Starkmat, članica inkubatorja in podjetniška mentorica Mateja Štarkel in
  • podjetniški mentor Matija Goljar, ki vodi podjetniški pospeševalnik Ustvarjalnik – enega največjih mednarodnih mentorskih programov za  podjetnike začetnike, in že vrsto let sodeluje s Podjetniškim inkubatorjem Bela Krajina.

Vsi sodelujoči so izpostavili velik pomen obstoja Podjetniškega inkubatorja Bela Krajina, hkrati pa tako kot predstavniki RIC Bela Krajina izrazili željo in interes po nadgradnji sodelovanja.

Slavnostni trak sta ob uradnem odprtju novih prostorov prerezala Vesna Fabina, sodelavka RIC-a, idejna botra inkubatorja, ki je s svojim delovanjem in pomočjo številnim podjetnikom pustila v tem okolju močan pečat, ter Branko Starašinič iz podjetja Promigra, ki je prvo inkubirano podjetje v Podjetniškem inkubatorju Bela Krajina.

Foto: Jani Pavlin