program SIO

SIO RIC BK

 • Deli:
SIO RIC BK
 • TRAJANJE PROJEKTA

  1. 1. 2020 do 31. 12. 2022

 • NAMEN PROJEKTA

  priprava in izvedba podpornih storitev pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij

Namen projekta je priprava in izvedba podpornih storitev pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest.

Projekt SIO – RIC BK – 2020 – 22 poteka v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Cilji projekta:

 • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem
 • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij
 • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij

Ciljne skupine oz. koristniki podpornih storitev:

FAZA 1:

 • potencialni podjetniki – inovativne skupine ali posamezniki v regiji z namenom ustanovitve različnih tipov podjetij (od low-tech do high-tech). Gre za ambiciozne in proaktivne posameznike s specializiranimi poklicnimi kompetencami, ki so trenutno bodisi brez zaposlitve ali pa z zaposlitvijo ter se želijo poslovno osamosvojiti.

FAZA 2:

 • start up podjetja (od low-tech do high-tech)

FAZA 3:

 • hitrorastoča podjetja (“scale up” podjetja), ki imajo 10 ali več zaposlenih, nad 1 mio EUR letnega prometa ter več kot 20% povprečno letno rast prometa v zadnjih treh poslovnih letih

Pri izvedbi aktivnosti Faze 3 SIO-RIC BK-2020-22 je naš partner Pomurski tehnološki park.

V okviru projekta se izvajajo sledeče aktivnosti:

 • Promocijsko – motivacijski dogodki.
 • Informiranje in svetovanje.
 • Tematski dogodki.
 • Mentoriranje.
 • Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij.
 • Nabor in presoja podjetniških idej.
 • Spremljanje in evalvacija ciljnih skupin z namenom napredka ciljnih skupin.

Predvideni rezultati v projektu SIO 2020 – 2022:

 • izvedba 15 promocijsko-motivacijskih dogodkov, ki jih bo skupaj obiskalo najmanj 150 obiskovalcev;
 • izvedba 71 tematskih dogodkov, ki jih bo skupaj obiskalo najmanj 380 obiskovalcev;
 • prepoznali bomo letno vsaj 8 novih inovativnih poslovnih idej oz. posameznikov;
 • izvedba mentorskih programov za vsaj 4o podjetij;
 • izvedba mentorskih ekspertnih svetovanj za vsaj 25 podjetij ali posameznikov;
 • 6 novih inkubiranih podjetij

Poziv za vključitev v projekt SIO

POZIV ZA BREZPLAČNO KORIŠČENJE PODPORNIH STORITEV V SKLOPU PROGRAMA SIO


Javni poziv zainteresiranim kandidatom, za kandidiranje za mentorja inovativnim podjetjem/ekipam

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM