Namen projekta je priprava in izvedba podpornih storitev pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest.

Projekt SIO – RIC BK – 2020 – 22 poteka v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.

Cilji projekta:

 • povečevanje števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem
 • povečevanje stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij
 • premagovanje ovir hitro rastočih podjetij

Ciljne skupine oz. koristniki podpornih storitev:

FAZA 1:

 • potencialni podjetniki – inovativne skupine ali posamezniki v regiji z namenom ustanovitve različnih tipov podjetij (od low-tech do high-tech). Gre za ambiciozne in proaktivne posameznike s specializiranimi poklicnimi kompetencami, ki so trenutno bodisi brez zaposlitve ali pa z zaposlitvijo ter se želijo poslovno osamosvojiti.

FAZA 2:

 • start up podjetja (od low-tech do high-tech)

FAZA 3:

 • hitrorastoča podjetja (“scale up” podjetja), ki imajo 10 ali več zaposlenih, nad 1 mio EUR letnega prometa ter več kot 20% povprečno letno rast prometa v zadnjih treh poslovnih letih

Pri izvedbi aktivnosti Faze 3 SIO-RIC BK-2020-22 je naš partner Pomurski tehnološki park.

V okviru projekta se izvajajo sledeče aktivnosti:

 • Promocijsko – motivacijski dogodki.
 • Informiranje in svetovanje.
 • Tematski dogodki.
 • Mentoriranje.
 • Svetovanje ekspertov za odpravo ovir s specifičnih strokovnih področij.
 • Nabor in presoja podjetniških idej.
 • Spremljanje in evalvacija ciljnih skupin z namenom napredka ciljnih skupin.

Predvideni rezultati v projektu SIO 2020 – 2022:

 • izvedba 15 promocijsko-motivacijskih dogodkov, ki jih bo skupaj obiskalo najmanj 150 obiskovalcev;
 • izvedba 71 tematskih dogodkov, ki jih bo skupaj obiskalo najmanj 380 obiskovalcev;
 • prepoznali bomo letno vsaj 8 novih inovativnih poslovnih idej oz. posameznikov;
 • izvedba mentorskih programov za vsaj 4o podjetij;
 • izvedba mentorskih ekspertnih svetovanj za vsaj 25 podjetij ali posameznikov;
 • 6 novih inkubiranih podjetij

Poziv za vključitev v projekt SIO

POZIV ZA BREZPLAČNO KORIŠČENJE PODPORNIH STORITEV V SKLOPU PROGRAMA SIO


Javni poziv zainteresiranim kandidatom, za kandidiranje za mentorja inovativnim podjetjem/ekipam

JAVNI POZIV ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM