SRC EDIH

Konzorcij SRC-EDIH, ki ga sestavljajo številni partnerji, koordinator pa je Razvojni center Novo mesto, je bil uspešen na javnem razpisu za EDIH – Evropsko digitalno inovacijsko stičišče. Evropska komisija je prepoznala potencial konzorcija SRC-EDIH za zagotavljanje naprednih storitev digitalne preobrazbe in inovacije za dvig konkurenčnosti v regijah z jasno dodano vrednostjo. 

SRC-EDIH kot Evropsko digitalno inovacijsko stičišče bo aktivno pospeševal digitalno preobrazbo malih in srednje velikih podjetij in javnega sektorja za dvig konkurenčnosti ter odpornosti evropskega gospodarstva in družbe z upoštevanjem stebrov trajnostnega gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja

Stičišče bo točka znanja, smernic in podpore za pospešitev široke uporabe ključnih digitalnih tehnologij, kot so super računalništvo, umetna inteligenca, kibernetska varnost in robotika; ter razvoj digitalno podprtih inovativnih poslovnih modelov. SRC-EDIH bo omogočil lažji dostop do prototipov in testnih okolij za pospešitev uvedbe novih digitalnih tehnologij in izboljšanje obstoječih digitalnih rešitev. Stičišče bo ponudilo še dostop do različnih izobraževalnih vsebin na področju digitalizacije in krožnega gospodarstva, podporo pri povezovanju organizacij z raziskovalci in ponudniki inovativnih digitalnih rešitev ter podporo pri iskanju evropskih in nacionalnih virov financiranja. Projekt prinaša številne koristi za okolje in različne deležnike, saj bodo mala in srednja podjetja ter javna uprava  imeli možnost pristopiti v različna testna okolja, preizkusiti naprednejše digitalne tehnologije, kot so robotika super računalništvo, umetna inteligenca, preveriti njihovo delovanje in ugotoviti morebitne koristi za uvedbo teh tehnologij v njihovo poslovanje, praktično brezplačno ali pa po zelo znižani tržni vrednosti.

 

NAMEN PROJEKTA
Zagotavljanje naprednih storitev digitalne preobrazbe in inovacije za dvig konkurenčnosti v regijah z jasno dodano vrednostjo.