SIO RIC BK

SIO RIC BK

Namen projekta je priprava in izvedba podpornih storitev pri zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij ter njihovo povezovanje z obstoječimi domačimi in tujimi podjetji z namenom doseganja verig vrednosti in ustvarjanja potenciala za kreiranje novih delovnih mest. Projekt SIO – RIC BK – 2020 – 22 poteka v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12.…