Coworking

V okviru Podjetniškega inkubatorja Bela krajina deluje tudi ''coworking'' oz. sodelo, način dela, ki vključenim posameznikom in podjetjem omogoča, da si občasno ali stalno delijo ''coworking prostor'' z drugimi kreativnimi posamezniki iz svoje ali sorodnih panog. V coworking skupnosti tako prihaja do mreženja in razvijanja novih podjetniških idej. Posameznik ima v prostoru za sodelo na razpolago vso potrebno pisarniško infrastrukturo. Strošek mesečnega članstva znaša 25€ + DDV, včlanijo pa se lahko tako posamezniki kot podjetja.