Dogodki in Novice

1 na 1 s pravnikom: Kako se izogniti pravnim pastem?

Podjetja in podjetniki vstopate v različna pravna in poslovna razmerja. Ta razmerja lahko za vas predstavljajo priložnost, lahko pa tudi pravno ali poslovno tveganje. Samo če ta tveganja poznamo, se jim lahko tudi uspešno izognemo oziroma jih pomembno omejimo. Ravno temu namenu služijo pogodbe, pravni skrbni pregledi, pravna mnenja in druga pravna dokumentacija.

Dogodek, ki ga organiziramo, bo namenjen praktičnemu pregledu pravnih tveganj, ki smo jim izpostavljeni v podjetništvu. Pravna tveganja bomo spoznavali od ustanovitve podjetja, tekom njegovega poslovanja, pa vse do morebitnega lastniškega izstopa iz družbe (t.i. »exit«). Za vsako izpostavljeno pravno tveganje bo predstavljena tudi konkretna rešitev v obliki določenega pravnega instituta.

Datum in čas dogodka: 10. september ob 12:00

Lokacija dogodka: PI Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj

Dogodek bo vodil dr. Peter Merc, po izobrazbi doktor pravnih znanosti, ki je ustanovitelj družbe Lemur Legal, pravne agencije namenjene za svetovanje startupom. Hkrati je Peter kot solastnik udeležen v več startupih (Blocksquare, Smart SporTech, Spike Esports Agency, Fintech Factory).

Z udeležbo na dogodku boste spoznali:

  • na kaj paziti pri ustanavljanju podjetja (dogovor med družbeniki),
  • prednosti in slabosti inkorporacije podjetja v tujini,
  • kako pogodbeno zaščititi svojo poslovno idejo,
  • vrste financiranja startupa (dolžniško, lastniško, konvertibilno),
  • pasti pri pogajanjih z vlagatelji (poslovni angeli, pospeševalniki).

Prav tako pa vabljeni, da svoja pravna vprašanja oz. dileme pošljete najkasneje do 9. 9. na e-mail naslov: kristian.asani@ric-belakrajina.si. Na podlagi vaših vprašanj bo predavatelj prilagodil predavanje.

Drug del predavanja bo namenjen vašim vprašanjem, ki jih boste lahko zastavili predavatelju.

Udeležba je BREZPLAČNA.
Obvezna prijava: https://forms.gle/wn9BuaiJHH97sH8u6

Izvajalec dr. Peter Merc, doktor pravnih znanosti:

  • direktor podjetij Lemur Legal in Fintech Factory,
  • registrirani zastopnik za znamke in modele,
  • v okviru družbe Lemur Legal svetoval že več kot 50 startupom,
  • sodeloval z ABC Acceleratorjem, Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem, Tehnološkim parkom Ljubljana, SAŠA inkubatorjem in RRA Koroška,
  • soustanovitelj več startupov.