Dogodki in Novice

10. Javni poziv za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja 10. javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah:

  • Stratus, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj
  • TRIS Kanižarica, Kanižarica 41, Črnomelj

Predmet poziva je sprejem pravnih oseb v redno članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina. Vlogo lahko odda tudi fizična oseba, ki namerava ustanoviti podjetje, pri čemer priloži izjavo z rokom, do kdaj bo podjetje ustanovila.

S pozivom omogočamo najem:

- 4 pisarniških prostorov v enoti Stratus (21,8 m2, 21,3 m2, 13,8 m2 in 18,9 m2)

- 2 pisarniških prostorov v enoti TRIS Kanižarica (50,2 m2 in 31,2 m2)

Rok za oddajo prijav za redno članstvo v podjetniškem inkubatorju na ta javni poziv je 16. 7. 2018. Odpiranje vlog bo potekalo v roku deset delovnih dni od prejema vlog. O sprejemu bo odločala Komisija, ki bo podala svoje mnenje. Kandidat bo o rezultatih obveščen najpozneje 7 dni od odpiranja vlog.

Dodatne informacije

Kontaktna oseba za ogled prostorov (po predhodnem dogovoru) ter za informacije o javnem pozivu, vključno z dokumentacijo javnega poziva je Kristian Asani (051 806 925; kristian.asani@ric-belakrajina.si).

DOKUMENTI: