Dogodki in Novice

PI Bela krajina zagotovil 484.000,00 EUR za izvajanje podpornih aktivnosti

Podjetniški inkubator Bela krajina je na razpisu javne agencije SPIRIT Slovenija za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji 2020 - 2022 prejel vseh 100 točk ter tako zagotovil kar 484.000,00 EUR svežega denarja za izvajanje podpornih aktivnosti v naslednjih treh letih za startup podjetja v naši regiji.

Med drugim bomo izvajali: mentorstva, ekspertna svetovanja, tematske in motivacijske dogodke z uglednimi strokovnjaki, osebna svetovanja ter ostale podporne aktivnosti za spodbujanje inovativnega podjetništva v Beli krajini.

Strokovna komisija je našo vlogo ocenila z vsemi možnimi točkami, kar je potrditev odličnega dela v preteklih letih in potrditev dobro zastavljenih ciljev za prihodnost.

Seznam subjektov podpornega okolja (SIO)