Dogodki in Novice

Usposabljanje mentorjev za KUBO robotkanje

V Podjetniškem inkubatorju Bela krajina smo v četrtek, 16. januarja 2020, j usposobili učitelje OŠ za mentorje KUBO robotkov. Usposabljanja se je udeležilo dvanajst učiteljev iz treh belokranjskih OŠ, katere so se odzvale povabilu PI Bela krajina.

KUBO robotki so namenjeni izobraževanju v prvi in drugi triadi. Robotki nas uvajajo v osnove programiranja, robotike in reševanja problemov skozi procesno in kreativno razmišljanje.
KUBO se izvaja brez uporabe računalnikov in brez poseganja v redno učno snov. Gre za učni pripomoček, pri katerem učenci skozi vodeno igro mentorja osvajajo osnovne koncepte znanj industrije 4.0.

PI Bela krajina ima na razpolago 20 KUBO robotkov, katere bodo vključene OŠ pričele izmenično uporabljati.

Sodelovanje in brezplačno izobraževanje za mentorje smo izvedli s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje.