Dogodki in Novice

Vavčer za prototipiranje

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad v petek, 31. 1. 2020, v Uradnem listu RS, št. 7/2020, objavil Vavčer za prototipiranje.

Namen in cilj javnega poziva je mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov storitev povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa.

Sofinancirajo se upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa: dizajn, načrt, programiranje, izdelava, testiranje.
Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60 %, preostanek zagotavljajo upravičenci.

Koriščenje sredstev bo možno v letih 2020 - 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 1. 1. 2020 in traja do 30. 9. 2023.
Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR.

Prototip ne sme biti izdelan pred oddajo vloge na ta javni poziv.

POSEBNI POGOJI:

Pred oddajo vloge se mora prijavitelj zglasiti v pisarni Podjetniškega inkubatorja Bele krajine (2. nadstropje poslovne hiše Stratus, Ulica heroja Stariha 19, 8340 Črnomelj), kateremu bo predstavil projekt in opravil uvodni diagnostični intervju. Podjetniški inkubator na podlagi izvedenega intervjuja izda Predhodno potrdilo SIO (Obrazec št.1), ki je obvezna priloga vloge.

Podjetniški inkubator Bele krajine je lahko tudi vaš izbrani zunanji izvajalec, v kolikor razpolaga s kapacitetami za izdelavo prototipa. V tem primeru mora kot izvajalec uvodnega intervjuja nastopati drug SIO. Seznam SIO je dostopen na povezavi: https://www.podjetniski-portal.si/programi/sio-subjekti-inovativnega-okolja-sio/seznam

Za več informacij vam je na voljo ekipa Podjetniškega inkubatorja Bela krajina.

Povezava do razpisa