Politika zasebnosti

Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

Razvojno informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Tel. št: 07 30 56 530
El. naslov: info@ric-belakrajina.si
El. naslov za varstvo osebnih podatkov: info@ric-belakrajina.si
Tel. št. za varstvo osebnih podatkov: +386 59 33 58 90, +386 40 552 172.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je mag. Renata Zatler iz podjetja Dataofficer d.o.o. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali bi želeli uveljavljati pravice, ki vam jih zagotavlja GDPR, lahko pooblaščeno osebo kontaktirate preko e-pošte info@ric-belakrajina.si.

Namen obdelave osebnih podatkov:

Osebna podatka, ki se obdelujeta sta ime in priimek ter vaš el. naslov. RIC Bela krajina bo osebne podatke obdeloval za namen obravnave sporočil in za sporočanje odgovorov nanje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je privolitev posameznika po določbi točke (a) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Zunanji uporabniki oz. kategorije (zunanjih) uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo (npr. pogodbeni obdelovalci, javni organi, druge tretje osebe):

Pogodbeni obdelovalec Rfsplet, Informacijske Tehnologije, Bojan Schweiger s.p., Ulica na Pristavah 13, 8340 Črnomelj. Ali se podatki prenašajo v tretjo državo (izven EU) ali mednarodno organizacijo? Ne.

Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Vaš osebni podatek bomo obdelovali do vašega preklica. Po tem času ga bo RIC Bela krajina trajno izbrisal.

Obstoj pravic posameznikov:

Posameznik ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/o, pravico do seznanitve z obdelavo OP, dopolnitve OP, popravka OP, omejitve obdelave OP, izbrisa OP, prenosljivosti OP in ugovora o obdelavi OP. Posameznik lahko pravice uveljavlja s posredovanjem vloge na naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi:

Posameznik lahko soglasje (privolitev) kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

V kolikor želite v zvezi z uveljavljanjem svojih pravic s področja varstva osebnih podatkov podati pritožbo pri nadzornemu organu lahko le to posredujete na naslov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: https://www.ip-rs.si/.

Informacije o tem:

  • ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: NE
  • ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: DA - če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, pošiljatelj sporočila ne bo mogel dobiti odgovora nanj.

Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

RIC Bela krajina NE uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.