SPOT SVETOVANJE JUGOVZHODNA SLOVENIJA
(JR PODPORNO OKOLJE 2023–2025)

 

Slovenska poslovna točka SPOT SVETOVANJE JUGOVZODNA SLOVENIJA, svetovanje in podjetniško mentoriranje je del nacionalnega sistema SPOT. Namen naše točke je zagotavljanje brezplačnih in na regijskem nivoju dostopnih podpornih storitev za potencialne podjetnike ter mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi, ter izboljšanje podjetniške kulture. 

 

Aktivnosti in storitve SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji: Razvojni center Novo mesto d.o.o., ki je vodilni partner projekta, OOZ Novo mesto, RC Kočevje Ribnica, RIC Bela krajina in Podjetniški inkubator Kočevje.

NAŠE AKTIVNOSTI IN STORITVE:

 

SPOT SVETOVANJE

 • INFORMIRAMO o aktivnostih, razpisih in dogodkih na področju spodbujanja podjetništva preko e-biltena Moj spletni priročnik objavljamo prispevke na temo podjetništva.
 • SVETUJEMO glede razvoja podjetniške ideje, ustanavljanja in zagona ter rasti in razvoja podjetij. Svetovanje lahko poteka telefonsko, preko e-pošte ali na SPOT točki in se lahko zaključi tudi z E-POSTOPKI za s.p. ali d.o.o..
 • ORGANIZIRAMO informativne, izobraževalne, animacijske in mreženjske PODJETNIŠKE DOGODKE 

Svetovanja potekajo na sedežu točke SPOT Svetovanje v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, Novo mesto ter na sedežih konzorcijskih partnerjev OOZ  Novo mesto, RIC Bela krajina in RC Kočevje Ribnica.

 

 

PODJETNIŠKO MENTORIRANJE

 • MENTORIRAMO
   • izvajamo presoje poslovnih idej, vodimo posameznika, podjetniško ekipo oz. podjetje skozi poslovne in druge potrebne procese
   • vključujemo jih v ustrezne vsebine usposabljanja ter v ekspertna svetovanja
   • usmerjamo jih in jim pomagamo pri prototipiranju
   • izvajamo identifikacijo visoko inovativnih idej  in podjetij s potencialom globalne rasti ter jih napotujemo na ustrezne institucije in programe
 • ORGANIZIRAMO in IZVAJAMO PODJETNIŠKE DOGODKE s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške in socialno podjetniške ideje , na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, izmenjave dobrih praks ter poslovnih mreženj

Mentoriranja potekajo v poslovnih prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, Podjetniškega inkubatorja Bela krajina in Podjetniškega inkubatorja Kočevje.

SPOT svetovalci in podjetniški mentorji izvajamo tudi aktivnosti sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte preko srečanja podpornega okolja v regiji, usposabljanja in informiranja svetovalcev ter drugih aktivnosti.

 

Aktivnosti in storitve točke SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija se izvajajo v okviru Javnega razpisa Podporno okolje 2023-2025, ki ga delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  

 

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju rasti in razvoju podjetij.

 

Neposredni rezultati izvajanja aktivnosti in storitev na območju regije Jugovzhodna Slovenija v obdobju 1. 11. 2023 – 31. 12. 2025 bodo:

 • 12 strokovnih člankov
 • 14 dogodkov informiranja in promocije
 • 1.005 osnovnih SPOT svetovanj podjetnikom in potencialnim podjetnikom
 • 20 usposabljanj 
 • 34 podjetniških mentoriranj 
 • 10 usmerjanj in pomoči pri prototipiranju
 • 42 celostnih obravnav mikro, malih in srednje velikih podjetij

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji:   

https://evropskasredstva.si/

 

Za več informacij lahko obiščete spletno stran SPOT Svetovanje JV Slovenije:

https://spotjvslo.si/