V petek je dogajanje potekalo na Posestvu Lovšin v Križevski vasi, dogodek pa sta vodila  Hana Bujanovič Kokot (Ustvarjalnik) in  Sandi Muheljič (Kavion, KIK štarter, Moj mentor). Udeleženci so svoje podjetniške kompetence uspešno urili v skupinski strateški nalogi MISIJA NEMOGOČE in jo uspešno opravili. Med odmorom se osvežili v topli Kolpi in igrali odbojko.

V soboto smo z ustvarjanjem in razvijanje idej nadaljevali v prostorih Mladinskega centra Metlika, vajeti pa je prevzel priznani podjetniški mentor in naš občasni sodelavec Matija Goljar (Ustvarjalnik, Štartaj Slovenija). Delo je potekalo v petih skupinah, v katerih so udeleženci pripravljali svoje kratke predstavitve (pitche) poslovnih idej. Pred tem so seveda navodila in usmeritve dobili od mentorja in predavatelja.  

Po odmoru za kosilo so udeleženci svoje poslovne ideje predstavili strokovni komisiji, ki so jo sestavljali:

Zelo smo veseli, da sta se »pichanja« podjetniških idej v soboto udeležili tudi Jelena Šikonja in Anica Želježnjak, učiteljici na SŠ Črnomelj, ki sta k sodelovanju na start up vikendu vzpodbudili kar 12 dijakov Gimnazije Črnomelj.

Vse tri srednješolske ekipe so bile po številu osvojenih točk zelo enakovredne in zelo dobre, a zmagovalec je seveda lahko samo eden. Komisija je kot najboljšo idejo ocenila HORROR ESCAPE ROOM-a na Gimnaziji Črnomelj, ki so jo predstavila tri dekleta 2. letnika.  HORROR ESCAPE ROOM s svojo vsebino obuja spomin na pomen partizanske šole v Črnomlju v času 2. svetovne vojne.

Podjetniške spretnosti, načini razvoja podjetniških idej ter njihova predstavitev so gotovo kompetence, ki jih bodo udeleženci lahko uporabili za nadaljnji razvoj svojih že obstoječih idej ali pri razvijanju novih. Vsako novo pridobljeno znanje je zaklad, ki ti ga nihče ne more vzeti. Verjamemo, da so vse udeleženci dobili dobre temelje za nadaljnji razvoj, spoznali uspešne in kreativne mlade in njihove zgodbe, ki so že zakorakali v podjetniški svet, kar jim bo zagotovo dodatna vzpodbuda in zgled.