Kdo lahko postane naš član?

Včlanijo se lahko potencialni podjetniki (posamezniki ali skupine z razvito poslovno idejo) in mlada podjetja, organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki.

  • mentoriranje s priznanimi mentorji in eksperti
  • subvencioniran najem poslovnih prostorov
  • souporabo opreme in naprav inkubatorja (3D printer, 3D skener, lasersko gravirni stroj, UV tiskalnik…)
  • izobraževanje preko interaktivnih delavnic, motivacijskih dogodkov in predstavitvami dobrih praks
  • promocijo podjetja
  • pomoč pri vzpostavljanju poslovnih mrež in povezav

Kaj nudimo?

Kako se vključim?

Za vključitev je potrebno oddati izpolnjeno vlogo za vstop v predinkubacijsko ali inkubacijsko fazo.

Vlogo pregleda in oceni strokovna komisija, ki kandidata sprejme ali zavrne.

Postopek za vključitev v podjetniški inkubator Bela krajina je natančno opredeljen v Pravilniku o postopku sprejema v Podjetniški inkubator Bela krajina.

Kontakt

Za več informacij smo vam na voljo:

Ana Granda Jakše

Višji svetovalec področja III

ana.granda@ric-belakrajina.si

Maja Fortun Novak

Višji svetovalec področja III

Maja Grguraš Weiss

 Področni svetovalec I

Člani inkubatorja

Inkubirana podjetja

Bee Queen

Matjaž Muller s.p.

PRECISEFUNNELS

Rok Šprogar s.p.

Polaric Therapeutics

SILVIA – POLARIČNI TERAPEVTIKI, d.o.o.

Dudes VS Gravity

Jan Kocjan s.p.

Pivovarna Vizir

Vizir d.o.o.