Razvojni center Novo mesto d.o.o. v sodelovanju z Razvojno informacijskim centrom Bela krajina ter občinami Črnomelj, Metlika in Semič vabi na predstavitvi dveh zanimivih podjetniških priložnosti.

 

Sreda, 31. avgusta 2022 ob 8.30. uri

 

v prostorih RIC Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj

KAKO DO POSOJILA POD UGODNEJŠIMI POGOJI

Garancijska shema Dolenjske, Livija Majerle

KAKO DO 50% POVRNITVE STROŠKOV INOVACIJE – PRAKTIČNI PRIMERI

Javno povabilo »Podjetniška inovativnost«, Aleksej Metelko

Uspešen podjetnik je inovativen, zna izkoristiti ugodnosti razpisov in razume prednosti, ki jih ponuja poslovno mreženje.

 

Dogodek bo trajal predvidoma 1 uro. Svojo prisotnost sporočite do 30. 8. 2022 na elektronski naslov: aleksej.metelko@rc-nm.si