Vabljeni na delavnico Davčni vidiki spletne prodaje, ki bo potekala 17. 6. ob 13 uri v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina (Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj).

Na delavnici, ki jo bo vodila Mojca Müller se bomo posvetili osnovam spletne prodaje v Sloveniji, kaj je potrebmo z vidika davkov in DDV-ja postoriti in na kaj biti pozorni pri poslovanju v tujini, prav tako pa se bomo posvetili tudi novim pravilom o DDV-ju pri spletni prodaji, ki preidejo v veljavo s 1. julijem.

Vsebina dogodka:

1. Trenutna DDV pravila pri spletni prodaji blaga na daljavo (transakcije B2C)

2. Razlogi za spremembo DDV zakonodaje na področju spletne prodaje blaga na daljavo

3. Ključne DDV spremembe na področju spletne prodaje blaga po 1.7.2021

4. Spletna prodaja blaga preko Amazona in DDV (funkcija elektronskih vmesnikov)

5. Mejna vrednost prodaje blaga na daljavo pred in po 1.7.2021

6. VEM sistem, unijska ureditev in uvozna ureditev

7. Tehnične značilnosti VEM sistema

8. Kateri spletni trgovci lahko izkoristijo prednosti VEM sistema?

Mojca Müller je z dnem 22.4.2013 pridobila naziv Preizkušena davčnica in spada med aktivne člane sekcije Preizkušenih davčnikov pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Svoje znanje redno dopolnjuje na raznih predavanjih in konferencah. Je avtorica številnih člankov s področja davkov in računovodstva. Kot avtorica člankov sodeluje z Zvezo računovodih, finančnikov in revizorjev Slovenije, Inštitutom za računovodstvo, ter spletnim portalom za računovodstvo FinD-INFO.

Mojca Müller je leta 2008 zaključila študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani – smer računovodstvo & revizija.

Svojo poklicno pot je nadaljevala kot notranja revizorka v podejtju Lek d.d. (Sandoz). Kasneje je bila štiri leta zaposlena kot vodja računovodstva v mednarodnem podjetju, ki se ukvarja s prodajo goriv in biodizla, ker je nabrala veliko praktičnih izkušenj na področju DDV in tristranskih poslov.

Postopoma se je usmerila v razvoj svojega lastnega podjetja, ki se ukvarja z računovodstvom in davčnim svetovanjem. V letu 2015 je ustanovila podjetje ANOVA, računovodska hiša, d.o.o., kjer opravlja funkcije direktorice in strokovnega vodje za davčno svetovanje na področju DDV.

Datum in čas dogodka: 17. junij ob 13. uri

Lokacija dogodka: PI Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj

Delavnica je brezplačna!

OBVEZNA PRIJAVA: TUKAJ


Dogodka sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«