Vabljeni na delavnico na temo upravljanja s časom z naslovom Time management, ki bo potekala 8. 6. ob 14. uri v Podjetniškem inkubatorju Bela krajina (Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj).

Na delavnici, ki jo bo vodil Luka Pitamic, se bomo dotaknili različnih metod, ki so nam lahko v pomoč pri načrtovanju dela in upravljanja z lastnim časom. Vsebina delavnice bo sledeča:

1. Predstavitev uveljavljenih okvirjev organizacije časa:

– Kanban metodologija

– “Eat that frog” koncept

– “Timeboxing” koncept

– Osnove GTD (Getting Things Done) metodologije

2. Izkustveno treniranje konceptov na lastnih izivih posameznika

3. Koncept “Jutranje Rutine” kot najprimernejši način implementacije konceptov organizacije časa v specifični način dela posameznika, kot kontrolirano spreminjanje navad.

Datum in čas dogodka: 8. junij ob 14. uri

Lokacija dogodka: PI Bela krajina, Ulica heroja Stariha 19, Črnomelj

Delavnica je brezplačna!

OBVEZNA PRIJAVA: https://forms.gle/ftNZefUPP3jvLrA5A


Dogodka sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«