Podjetniški inkubator Bela krajina z nakupom kompletov KUBO robotkov omogoča belokranjskim učencem prve triade učenje osnov programiranja. Robotki KUBO so prilagojeni izobraževanju otrok v prvi triadi. Učitelji lahko po svoji presoji vključujejo uporabo robotkov v posamezno snov ter njihovo uporabo vključuje v interdisciplinarno povezovanje šolskih predmetov.  Učenci se tako učijo osnovnih veščin programiranja in robotike brez uporabe računalnika.

V Podjetniškem inkubatorju smo v sodelovanju z osnovnimi šolami za učitelje prve triade konec septembra 2021 izpeljali usposabljanje za KUBO robotiko. KUBO robotki so učni pripomoček, ki ga po končanem usposabljanju učitelji lahko v razredu uporabljajo samostojno. Do sedaj so se za uporabo KUBO robotike usposobili učitelji iz devetih belokranjskih osnovnih šol.

V inkubatorju imamo na razpolago štiri KUBO komplete po deset robotkov. V prvi polovici šolskega leta smo komplete KUBO robotkov  razdelili štirim osnovnim šolam, ki jih bomo v naslednji polovici šolskega leta zamenjali z drugimi šolami.  KUBO robotke se lahko uporablja tudi kot didaktičen pripomoček za izvedbo tehničnih dni. Za poučevanje je izdelan poseben KUBO 10-delni komplet v priročnem zaboju, kjer ima učitelj vse dele urejene in preštete. Ta komplet omogoča delo z dvajset do trideset učenci hkrati.