V četrtek, 15. 12. 2022 smo se sodelavci, člani in prijatelji Podjetniškega inkubatorja Bela krajina zbrali na našem zadnjem srečanju na smučišču Gače. Smučišče ter vsebine in doživetja na njem so nam najprej predstavili fanti iz podjetja Kočevski krog, ki je tudi naše inkubirano podjetje. Po ogledu smučišča in sistema zasneževanja smo spoznali še čudovite produkte iz merino volne, ki jih pod blagovno znamko Hope’s bivouac ustvarja naša članica Nada Dragutinović.

Prijetno druženje je bilo tudi priložnost, da se ozremo nazaj – ne le v leto, ki se poslavlja, temveč na celotno obdobje triletnega projekta programov SIO (subjekti inovativnega okolja ) 2020 – 2022, ki je podprl veliko odličnih podjetniških zgodb ter nam omogočil pridobivanje znanj in kompetenc iz številnih področij.

Kljub temu, da bodo v prihodnjem letu sredstva, ki sta jih v zadnjem obdobju zagotavljala MGRT in SPIRIT, dosti bolj okrnjena, pa se veselimo predvsem selitve v nove in sodobne prostore, kjer bo možnosti za učenje in povezovanje še več. Glede na dosedanjo prehojeno pot si naši člani ter podjetniška skupnost Bele krajine to nedvomno zaslužimo.